Twitter

Preventie Employee

De preventiemedewerker is belast met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf. Hij of zij wordt daarom geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te kunnen vertalen naar de eigen bedrijfssituatie. Wilt u preventiemedewerker worden binnen uw organisatie? Schrijf u dan nu in.


Wat doet een preventiemedewerker?
Een preventiemedewerker is een medewerker die zelfstandig en onafhankelijk bijstand verleent aan de werkgever op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. Hij of zij wordt daarom geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te kunnen vertalen naar de eigen bedrijfssituatie. De werkgever draagt hierbij de eindverantwoordelijkheid.

Het wettelijke kader
Artikel13 van de Arbowet: “Een werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige werknemers”.
Zo’n deskundige werknemer wordt een preventiemedewerker genoemd. Bij bedrijven met minder dan 15 medewerkers mag dit ook de werkgever zelf zijn.
De preventiemedewerker heeft (uit de wet) drie taken:

• Het (mede) uitvoeren en opstellen van de RI&E
• Het adviseren van en nauw samenwerken met de ondernemingsraad of PVT
• Het uitvoeren van preventietaken (voortvloeiend uit het Plan van Aanpak)

Het volgen van een cursus preventiemedewerker is overigens niet verplicht zolang hij of zij maar over de specifieke kennis van arborisico’s beschikt die voor het bedrijf relevant is.
Vooropleiding preventiemedewerker
MBO werk- en/of denkniveauCursusduur preventiemedewerker
De duur van deze cursus is 1 dag.Inhoud cursus preventiemedewerker
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• Arbo risico's
• RI&E
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Rol van de Arbodienst
• Voorlichting en onderricht
• Ongevallen en bijna-ongevallen
• Noodplan

Cursusmateriaal en certificaat preventiemedewerker
Elke cursist ontvangt een cursusmap.
Iedere deelnemer van deze cursus preventiemedewerker
ontvangt een certificaat van deelname.

Schrijf u in voor deze cursus

Inschrijven gaat snel en eenvoudig

Na uw inschrijving ontvangt u van ons aanvullende informatie.Voor cursusdatums kunt u terecht bij de online agenda. Deze zal dagelijks worden bijgehouden en geupdate.

Inschrijven

Cursus aanbod

Bekijk hier welke cursussen wij u kunnen aanbieden op het gebied van veiligheid binnen uw organisatie.

Maak uw keuze

Bel mij terug

Wenst u vrijblijvend meer informatie over onze cursussen & diensten, laat u dan door ons terug bellen.