Twitter

Keurmeester

Om aan de Arbo-wet en aan de VCA-regels te voldoen dient u uw arbeidsmiddelen regelmatig te (laten) keuren. U mag dit ook zelf doen, vermits u beschikt over voldoende deskundigheid. VIB Advies in veiligheid biedt de volgende curussen aan:

Keurmeester NEN 3140
Na het volgen van deze cursus kunt zelf uw elektrische arbeidsmiddelen zoals handgereedschappen en vast opgestelde machines keuren volgens NEN 3140.
Keurmeesters zijn na afloop bevoegd voor zowel het NEN 3140 keuren van de arbeidsmiddelen voor de eigen organisatie als het uitvoeren van keuringen voor derden.Doel NEN 3140 keurmeester cursus
Het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen is een wettelijke verplichting sinds 1998. De NEN 3140 keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen opgenomen. De NEN 3140 keurmeester training van VIB leidt op tot voldoende onderricht persoon NEN 3140 om zelfstandig keuringen aan elektrisch gereedschappen en elektrisch vast opgestelde machines en 380V machines uit te voeren.

Inhoud van de NEN 3140 keurmeester cursus

De cursus is opgedeeld in een theoriedeel en een praktijkdeel.

Theorie NEN 3140 Keurmeester cursus

• Theorie keuringen NEN 3140
• Keuringsbevoegdheid
• Risico’s elektriciteit in het kader van NEN 3140
• Klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140
• Visuele inspectie van elektrische handgereedschappen en vast opgestelde machines
• Theorie metingen, grenswaarden en meetmethoden voor isolatieweerstand
• Weerstand van beschermingsleidingen en lekstroom
• Administratieve afhandeling van inspecties

Praktijkdeel NEN 3140 Keurmeester cursus
Uitvoeren van cases, keuringen en metingen aan (deels) geprepareerde arbeidsmiddelen onder begeleiding van de docent. Tijdens het praktijkdeel wordt onder andere gebruik gemaakt van meetinstrumenten van “Nieaf-Smitt” en “ Fluke”
De cursus wordt op een vlotte wijze gegeven waarbij de cursist centraal staat en het element humor niet vergeten wordt.

Resultaat NEN 3140 Keurmeester cursus

Hiermee voldoen werkgever en de keurmeester aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid van de keurmeester.
Keurmeester Hijsmiddelen

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die belast is met het keuren van hijsmiddelen: hijskettingen, staalkabels, hijsbanden volgens de norm NEN 818.Inhoud van de cursus Keurmeester Hijsmiddelen

In de training zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
achtergrondenkeuringen:

• Arbo- en Waren- wetwetgeving
• Interpretatie van de norm NEN 818 soorten hijsmiddelen
• Materiaalsoorten
• Constructief inzicht
• Uitvoeren keuringen
• Afkeurcriteria

Toepassing checklisten.

Doelgroep
Medewerkers die zijn belast met het keuren van hijsmiddelen.

Toelating

Geen specifieke vooropleiding vereist.

Leerdoel

Deelnemers worden opgeleid voor het visueel keuren van hijsmiddelen volgens de wettelijke voorschriften en normen.

Werkvorm

Cursus is tweeledig. Eerst krijgt men de nodige theorie aangeleerd. Daarna wordt de aangeleerde theorie in de praktijk toegepast.

Duur

0,5 dag/ 1 dagdeel van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Certificaat

Keurmeester hijsmiddelen conform NEN 818, na goed afleggen theorie- en praktijktoets
Keurmeester Tuin- en Parkmachine's

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die belast is met het keuren van tuin en parkmachines, bijvoorbeeld kettingzagen.In de training voor keurmeesters zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:• Achtergronden van de Machinerichtlijn (CE-markering), Richtlijn Arbeidsmiddelen
• NEN3140 wetgeving, ARBO-wet en produktaansprakelijkheid
• Arbeidsmiddelenbesluit; onafhankelijkheid van de keurmeester
• Werken met het keuringssysteem; keuren van machines
• Noodzakelijke aanpassingen van machines voor 1-1-1995 t.a.v. waarschuwingsopschriften
• Testen van groenmachines
• Rapportage van uitgevoerde keuringen

Doelgroep
Medewerkers die zijn belast met het keuren van tuin- en parkmachines, groenmachines

Leerdoel

Deelnemers worden opgeleid voor het keuren van tuin- en parkmachines/groenmachines volgens de Machinerichtlijn, Richtlijn Arbeidsmiddelen, NEN 3140.

Werkvorm

Doceren theorie, wettelijk kader en technieken. Er wordt veel tijd besteed aan het in de praktijk brengen van keuringen en bespreking van de keuringsresultaten.

Duur

1 dag van 9.00 tot 16.00 uur

Certificaat

Keurmeester landbouw-, tuin- en parkmachines, na goed afleggen theorie- en praktijktoets.

Schrijf u in voor deze cursus

Inschrijven gaat snel en eenvoudig

Na uw inschrijving ontvangt u van ons aanvullende informatie.Voor cursusdatums kunt u terecht bij de online agenda. Deze zal dagelijks worden bijgehouden en geupdate.

Inschrijven

Cursus aanbod

Bekijk hier welke cursussen wij u kunnen aanbieden op het gebied van veiligheid binnen uw organisatie.

Maak uw keuze

Bel mij terug

Wenst u vrijblijvend meer informatie over onze cursussen & diensten, laat u dan door ons terug bellen.