Twitter

Advies & begeleiding

VIB Advies in veiligheid kan u adviseren en begeleiden bij de uitvoering van uw Arbobeleid. Of het nu gaat om het begeleiden van uw preventiemedewerker, ondersteuning bij het maken van de Risico-inventarisatie of het behalen van uw VCA-certificaat.

Wat moet u doen om het VCA certificaat te behalen?
Om de VCA norm eenvoudig en praktisch te vertalen moet de organisatie kort samengevat voldoen aan de volgende vier onderdelen:

Uw bedrijf beschikt over een actuele RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) waarin de risico’s per functie in kaart zijn gebracht. U heeft een overzicht van uw middelen/materieel en deze worden jaarlijks / periodiek gekeurd. Uw operationele medewerkers hebben een geldig VCA basisveiligheid diploma en de leidinggevenden een geldig VCA VOL diploma. Door u ingehuurde ZZP-ers beschikken ook over VOL-VCA. U beschikt over een VCA handboek waarin u aangeeft op welke wijze uw organisatie voldoet aan de gestelde eisen van de VCA-checklist.

Wat kunnen wij voor u doen?
Graag begeleiden we u bij het opstellen van het handboek met bijbehorende formulieren. Uitgangspunten: een duidelijk en compact handboek, zo weinig mogelijk formulieren en zo min mogelijk administratieve handelingen!

• Het verzorgen van cursussen VCA-basis en VCA-vol!
• Ondersteuning bij het maken van de RI&E.
• Ondersteuning bij de opzet van een materieel beheersysteem
• Het verzorgen van de keuringen.

Risico Inventarisatie
Een “Risico Inventarisatie en Evaluatie” (RI&E) is een in de Arbo-wet genoemd instrument om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen uw bedrijf te inventariseren en om vast te leggen welke maatregelen er genomen moeten worden om deze risico’s te beperken (het “Plan van Aanpak”). De RI&E is bedoeld om te beoordelen of de arbeidsomstandigheden en middelen geen risico vormen voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers Als werkgever bent u verplicht om te beschikken over een actuele RI&E. (Voor ZZP-ers geldt deze verplichting overigens niet.)


Wat staat er in de RI&E?
In de RI&E komen de volgende onderwerpen aan bod:

• De branchespecifieke risico's
• Bedrijfsinrichting
• Inrichting van de werkplek
• Arbeidsomstandigheden
• Psychosociale aspecten
• Bedrijfshulpverlening
• Calamiteitenplan en noodvoorzieningen

Geconstateerde risico’s moeten worden opgenomen in een “Plan van Aanpak”. In het Plan van Aanpak geeft u aan hoe u van plan bent om deze risico’s te verkleinen waarbij grote gevaren onmiddellijk aangepakt dienen te worden terwijl voor kleinere risico’s een meerjarenplan gemaakt mag worden.

Toetsing
U dient uw RI&E te laten toetsen door een Arbodienst, tenzij u minder dan 25 medewerkers in dienst heeft èn kunt beschikken over een door de sociale partners erkend branche RI&E-instrument. U kunt op de website www.rie.nl nazien of er voor uw branche zo’n RI&E-instrument beschikbaar is.

Wat kunnen wij voor u doen?
Wij kunnen de complete RI&E voor u uitvoeren, maar u ook ondersteuning bieden wanneer u dit, gebruikmakend van de branche RI&E, zelf wilt doen.


CE-markeringen
Wat is CE-markering? In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht is de CE-markering geen keurmerk. Het CE-teken wordt op een machine aangebracht om daarmee aan te geven dat deze aan de Europese wetgeving voldoet. In deze richtlijnen (voor machines in ieder geval de machinerichtlijn) worden minimum eisen gesteld waaraan een machine moet voldoen. Deze eisen hebben vooral betrekking op veiligheid, gezondheid en milieu.

Wie moet de CE-markering aanbrengen?
De producent of de importeur moet de markering aanbrengen op een duidelijk zichtbare plaats. De CE-markering zelf is echter alleen maar een symbool, eraan ten grondslag ligt de conformiteitsverklaring. In die conformiteitsverklaring verklaart de producent (of importeur) dat de machine aan de geldende richtlijnen voldoet en geeft daarmee zijn aansprakelijkheid aan. De gebruiker die een project uitvoert in eigen beheer wordt gezien als producent en is zelf verantwoordelijk voor de CE-markering.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wij beantwoorden graag al uw vragen

Heeft u een vraag? Stel hem ons gerust, of kijk of uw antwoord te vinden is op de veelgestelde vragen pagina. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur ons dan een email bericht en wij beantwoorden graag al uw overige vragen.

Veelgestelde vragen

Cursus aanbod

Bekijk hier welke cursussen wij u kunnen aanbieden op het gebied van veiligheid binnen uw organisatie.

Maak uw keuze

Bel mij terug

Wenst u vrijblijvend meer informatie over onze cursussen & diensten, laat u dan door ons terug bellen.